EasySanFinland

Omaco Oy:n aputoiminimi EasySan Finland keskittyy Sagewash™ Sanitizer sanitointiteknologian myyntiin elintarviketeollisuudelle ja myös erittäin laajalle muulle asiakaskunnalle joille sanitoinnin helppous, tehokkuus ja taloudellisuus ovat tärkeitä.

Kaikki tuotetiedot kansainvälisillä kotisivuillamme: www.easysan.eu.

Omaco Oy`s auxiliary business name EasySan Finland concentrates in sales and marketing of Sagewash™ Sanitizer sanitation technology both for food industry and for a very wide range of other clients who respect how easy, effective and economical Sagewash sanitation can be.

All product information on our international homepage: www.easysan.eu.


Omaco Oy on elintarviketeollisuuden koneisiin, laitteisiin ja materiaaleihin keskittyvä yritys. Edustamme valikoitua joukkoa eurooppalaisia ja amerikkalaisia yrityksiä joiden tuotevalikoima on innovatiivinen ja asiakkaille lisäarvoa tuova.

Omaco Oy is concentrating to serve its clients with machines and equipments for food industry. We represent a selected group of European and American companies whose range of products is both innovative and bringing added value to our customers.


Ota yhteyttä / Please contact:
Kalevi Enberg
Mobile: +358 (0)40 5555 863
Sähköposti etunimi.sukunimi (at) easysan.fi / e-mail firstname.familyname (at) easysan.fi
EasySan Finland, Sarvastonrinne 7 A, FI-00840 Helsinki